Otváracia doba servisu
  • Pondelok 7:00 - 17:00
  • Utorok 7:00 - 17:00
  • Streda 7:00 - 17:00
  • Štvrtok 7:00 - 17:00
  • Piatok 7:00 - 17:00
  • Sobota 8:00 - 12:00
  • Nedeľa ZATVORENÉ

Kontrola brzdového systému

Potrebuje vaše vozidlo komplexnú kontrolu brzdového systému? Dohodnite sa v miestnom servisnom stredisku Premio, kde kvalifikovaný pracovník vykoná odbornú diagnostiku brzdového systému vášho vozidla a bude vás informovať, ak niektorý z jeho častí bude vyžadovať ďalšie kroky.

Cena a trvanie služby sa budú líšiť v závislosti od značky a modelu vášho vozidla, ako aj od jeho technického stavu. Požiadajte o viac informácii vo vašom miestnom servise Premio.

Detail služby

Základná kontrola brzdového systému umožní odborníkovi posúdiť bezpečnosť a spoľahlivosť bŕzd vášho automobilu. Vykoná mechanickú diagnostiku na zistenie možných porúch, ktoré si vyžadujú ďalší zásah servisných technikov Premio.

Pri kontrole brzdového systému odborník skontroluje:

Okrem toho môžete požiadať servis o rozšírenú kontrolu brzdového systému, počas ktorej sa skontroluje správna činnosť systému brzdových strmeňov, bubnových bŕzd a vykoná sa základná počítačová diagnostika.

Odborne vykonaná kontrola umožní odborníkovi Premio rozhodnúť o ďalšom postupu, napríklad o oprave alebo výmene konkrétnych častí brzdového systému.

Ako vyzerá kontrola brzdového systému?

Odborníci Premio posúdia brzdy vášho auta a skontrolujú aj tie najmenšie detaily na základe starostlivo pripraveného kontrolného zoznamu, takže si môžete byť istí, že kontrolou prejde absolútne každý komponent a nič nebude vynechané. Odborníci starostlivo skontrolujú každú časť brzdového systému.

Odborníci Premio vykonajú presnú kontrolu vašich bŕzd z hľadiska netesnosti a opotrebenia celého systému. Ak nezistia žiadne poruchy, ktoré by vyžadovali opravu – môžete sa vrátiť na cestu s istotou, že brzdový systém vášho vozidla funguje bezchybne. Ak však kontrola preukáže potrebu opravy, získate odoborné informácie a odporúčanie ďalších krokov, ktoré je potrebné podniknúť, aby bol brzdový systém opäť 100% funkčný.

A čo viac, pred opravou alebo výmenou dielov, vám servisný personál predloží cenovú ponuku s presným nacenením jednotlivých dielov a služieb, v súlade s dokumentáciou výrobcu vozidla, vrátane DPH.

Vzťahuje sa na opravu bŕzd vaša záruka?

Na všetky činnosti a náhradné diely sa vzťahuje záruka výrobcu na chyby výroby alebo montáže, po dobu 12 mesiacov od dátumu nákupu (s výnimkou opotrebenia trecieho materiálu). Každá oprava a servis sa vykonáva v súlade s dokumentáciou výrobcu.

Prečo sa oplatí vykonať kontrolu brzdového systému?

Brzdy sú jedným z najdôležitejších aktívnych systémov vozidla, ktorý priamo ovplyvňuje bezpečnosť cestnej premávky. Zložité a rýchlo sa meniace podmienky, ktoré prevládajú pri jazde autom, ovplyvňujú rýchle opotrebovanie brzdového systému, preto je nutná pravidelná kontrola a prípadne podrobná diagnostika, ktorú vykonávajú kvalifikovaní odborníci Premio. Nové autá majú pod kapotou motory s čoraz vyšším výkonom a rôzne modely automobilov majú rôzne brzdové systémy, ktorých kontrola si vyžaduje odborné znalosti.

Pravidelná údržba brzdového systému je preto múdrym rozhodnutím, ktoré zvýši bezpečnosť vás a vašich blízkych.

Ako identifikovať opotrebované brzdy?

Niektoré modely automobilov vás prostredníctvom príslušného systému informujú, že s brzdovým systémom vášho vozidla nie je niečo v poriadku. Tu sú niektoré príznaky opotrebovaných bŕzd:

Poruchy bŕzd sú vážnym problémom – ak spozorujete v aute niektorý z týchto problémov, okamžite kontaktujte najbližšie servisné stredisko Premio.

Ktoré časti brzdového systému môžu vyžadovať ďalšie kroky?

Po dôkladnej kontrole bŕzd predloží servisný technik Premio odborné posúdenie stavu brzdového systému a spolu s vami rozhodne o ďalších krokoch. Medzi komponenty brzdového systému, ktoré často vyžadujú ďalšiu činnosť, patria:

Brzdové doštičky

Je možné, že kontrola odhalí problém s brzdovými doštičkami. Pracovníci skontrolujú hrúbku brzdových doštičiek – tie musia byť, okrem iného, vymenené, keď dosiahnu minimálnu úroveň opotrebenia, uvedenú v dokumentácii a v závislosti na výrobcovi automobilu. V súčasnosti majú autá často systémy, ktoré informujú aj o dosiahnutí minimálnej hodnoty opotrebovania brzdových doštičiek.

Brzdové kotúče

Ak zamestnanec počas kontroly zistí problém s opotrebovaním brzdových kotúčov, ďalším možným krokom môže byť nutnosť ich výmeny.

Brzdová kvapalina

Kvalita brzdového systému vozidla závisí vo veľkej miere aj od brzdovej kvapaliny, ktorá časom stráca svoje vlastnosti. Počas kontroly odborník diagnostikuje, či je potrebné, aby brzdová kvapalina vyžadovala ďalšie zásahy v servisnom stredisku Premio.